E - MAIL : cris.delrisco@gmail.com


Cristian del Risco je kubánský umělec žijící v Praze. Je zastoupen v soukromých sbírkách v ČR, USA, Austrálii, Anglii a v Mongolsku. Narodil se v roce 1975 na Kubě. V roce 1987 se stěhuje s rodinou do Prahy, bývalého Československa. V roce 1991 se vrací do USA na Miami, kde studuje gymnázium se zaměřením na umění, a dostává se s plným stipendiem na New World School Of Arts, kde studuje CYBERARTS. Na Miami taky začíná vystavovat v galeriích současného umění, např. v prestižním South Florida Art Centre. V roce 2003, se vrací zpátky do Prahy.
Jeho díla jsou mixem různých kulturních vlivů na základě jeho životních cest - do jeho tvorby pronikly prvky křesťanského umění, santería, graffiti, art brut, neo - expresionismu nebo abstrakce. Jeho tvorba je velmi osobní autentickou výpovědí - často do obrazu píše vzkazy, texty z písní či vlastní myšlenky. Také fotografuje, např. křešťanské tematické fotografie, ale i portréty lidí a rodinné fotografie.