Aktuální výstava vizuálního umělce Cristiana del Risco pro prostor galerijní kaple je složena z několika maleb z posledního období, v nichž je jasně patrný autorův zájem o určitý druh malířského minimalismu, kde hraje zásadní roli pojednání barvené plochy, malířské gesto, které je tu a tam narušené jednoduchou grafickou symbolikou, jakoby naivním zásahem mnohdy odkazujícím ke spirituálním kvalitám života. Tato jednoduchost může zasvěcenému divákovi připomenout na jedné straně monochronní autorský rukopis americké poválečné malířské školy označovaný jako color field painting, kdy umělci podobným způsobem akcentovali meditativní polohu malířského projevu, na straně druhé pak lze v díle Cristiana del Risco nalézt postmoderní citace art brut či street artu. V díle Cristiana del Risco jsou velmi časté odkazy na náboženskou nebo etnickou symboliku, kdy se do autorského rukopisu zákonitě promítá jeho vlastní identita. Je to zkušenost umělce, jehož kořeny jsou česko-kubánské. Část života strávil v obou těchto rozdílných zemích a kulturách. Tato zkušenost je ještě doplněna studijním pobytem v USA, v letech 1996-1998 studoval umění na New World School of The Arts v Miami. Trojí a zároveň jediná identita autora je unikátní nejen pro diváka, ale i pro umělce samotného, který tak dospěl k svébytnému rukopisu. Formálním zpracováním díla Cristiana del Risco je vymezené dvěma dominantními oblastmi soustavného zájmu, jimiž jsou především malba a fotografie. Tato media ve své tvorbě překvapivě a nápaditě kombinuje, kdy se navzájem prolínají, když do fotografií kreslí a do maleb vlepuje fragmenty fotografií. Výsledný umělecký dojem pak lze popsat jako bezesporu originální a autentický, některé malby či fotografie jsou také dotvářeny či narušovány přidáním dalších předmětů a stávají se tak asambláží.Je také nutné zmínit, že umění je pro Cristiana del Risco určitým druhem kontemplace, kdy je právě kreativita vnímána jako možnost ukotvení ve světě, jako odpověď na nevyřčené otázky. Cristian del Risco patří do užšího teamu projektu Galerijní Laboratoře.
- MATOUS KAREL ZAVADIL